×
Vytvárame riešenia

Ako získať hodnotu z widgetu (Dojo)

Jednou z často vykonávaných operácii pri práci s widgetmi je získavanie aktuálne nastavených hodnôt. Získanie hodnoty je možné vykonať pri deklaratívnom aj programatickom spôsobe zápisu widgetu. V oboch prípadoch ide o rovnaký postup pričom k dispozícii sú dva prístupy.
Prvý, odporúčaný prístup, je založený na metóde get(). Druhý, menej preferovaný prístup, je založený na priamom volaní vlastnosti. Základom oboch prístupov je identifikácia widgetu. Tú je možné vykonať napríklad cez modul dijit/registry a metódu byId().
Príklad: Formát zápisu pre metódu get().
1
Widget.get(property);
Príklad: Priamy prístup k widgetu bez použitia metódy get().
1
Widget.property;
V nasledujúcom príklade je demonštrované získanie hodnoty z deklaratívne vytvoreného dijitu Button. Prvým krokom je identifikácia widgetu. Druhým krokom je použitie metódy get() s argumentom reprezentujúcim názov vlastnosti. Výsledkom je hodnota uvedenej vlastnosti.
Príklad: Zápis do elementu <body>.
1
2
<div id="button" data-dojo-type="dijit/form/Button"
data-dojo-props="label : 'Button'"></div>
Príklad: Zápis do elementu <script>.
1
2
3
4
5
6
7
8
require(["dojo/ready", "dijit/registry", "dojo/parser"],
function(ready, registry) {
ready(function() {
var Button = registry.byId("button");
var value = Button.get("label");
console.log(value);
});
});
Nasledujúci príklad demonštruje získanie hodnoty prostredníctvom priameho prístupu k vlastnosti widgetu.
Príklad: Zápis do elementu <script>.
1
2
3
4
5
6
7
8
require(["dojo/ready", "dijit/registry", "dojo/parser"],
function(ready, registry) {
ready(function() {
var Button = registry.byId("button");
var value = Button.label;
console.log(value);
});
});

Záver

Pre prístup k hodnotám widgetu slúži metóda get(). Prístup k hodnotám widgetu je možný aj priamo prostredníctvom konkrétnych vlastnosti.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 29.5.2013
Kategória: Dojo
Značky: dojo, programovanie, get, dijit/registry


Dojo,dojo,programovanie,get,dijit/registry
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších