×
Vytvárame riešenia

Ako označiť riadky v dgride (Dojo)

Jednou z často vykonávaných funkcií pri práci s tabuľkou je označovanie riadkov tabuľky pre výber a následné vykonávanie ďalších operácií. Túto činnosť je možné vykonávať prostredníctvom checkboxov, ale pre zvýraznenie označenia aj prostredníctvom rozšírenia s názvom Selection.
Rozšírenie s názvom Selection je obsiahnuté v module dgrid/Selection. Aktivuje sa vlastnosťou selectionMode, ktorá môže mať jednu z nasledujúcich hodnôt: extended, mutliple, single, toggle alebo none. Vlastnosť selectionMode sa zapisuje ako súčasť argumentu (objektu) pre constructor dgridu, ktorý už obsahuje rozšírenia OnDemandGrid a Selection. Za týmto účelom je vytvorený constructor s názvom GridMixin. Z neho sa následne vytvára finálny dgrid.
Pre správne aplikovanie vlastnosti selectionMode je potrebné definovať unikátny identifikátor. Spôsoby ako definovať unikátny identifikátor sú uvedené v článku Prečo selectionMode v dgride nefunguje správne (Dojo).
Nasledujúci príklad demonštruje jednoduchú tabuľku s dvoma stĺpcami a tromi riadkami.
Príklad: Aplikovanie rozšírenia Selection.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
require(["dojo/ready", "dojo/_base/declare", "dgrid/OnDemandGrid",
"dgrid/Selection", "dojo/store/Memory", "dojo/parser"],
function(ready, declare, OnDemandGrid, Selection, Memory) {
ready(function() {
var data = [
{id: 1, item: "Demo line 1"},
{id: 2, item: "Demo line 2"},
{id: 3, item: "Demo line 3"}
];
var layout = [{
field: "id",
label: "ID"
},
{
field: "item",
label: "Item"
}
];
var GridMixin = declare([OnDemandGrid, Selection]);
var dgrid = new GridMixin({
columns: layout,
store: new Memory({data: data}),
selectionMode: "single"
}, "dgrid");
});
});

Záver

Rozšírenie Selection sa najčastejšie kombinuje s rozšírením Keyboard, ktoré umožňuje výber riadkov cez klávesy. O tom ale nabudúce.


Dojo,programovanie,JavaScript,dgrid,dgrid/OnDemandGrid,selectionMode,dgrid/Selection,dojo/store/Memory
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších