×
Vytvárame riešenia

5 spôsobov ako v Dojo aplikovať innerHTML

Práca s frameworkom Dojo je mierne odlišná od knižnice jQuery. Ale aj Dojo podobne ako jQuery ponúka viacero spôsobov ako rýchlo pracovať s DOM. Príkladom je vkladanie fragmentov prostredníctvom vlastnosti innerHTML, ktoré je možné vykonať viacerými spôsobmi.
Prvý spôsob aplikovania vlastnosti innerHTML je prostredníctvom metódy create(). V tomto prípade je vytvorený wrapper a do neho vložený fragment HTML.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<section id="insert"></section>
<script>
require(["dojo/ready", "dojo/dom-construct", "dojo/query"],
function(ready, domConstruct, query) {
ready(function() {
var target = query("#insert")[0];
var fragment = "<b>HTML Fragment</b>";
domConstruct.create("div", {innerHTML: fragment}, target);
});
});
</script>
Druhý spôsob je vloženie fragmentu HTML prostredníctvom metódy set() z modulu dojo/dom-attr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<section id="insert"></section>
<script>
require(defaultDojoConfig, ["dojo/ready", "dojo/dom-attr", "dojo/query"],
function(ready, attr, query) {
ready(function() {
var fragment = "<b>HTML Fragment</b>";
var node = query("#insert")[0];
attr.set(node, {innerHTML : fragment});
});
});
</script>
Tretí spôsob je použitie metódy innerHTML(). Pozor, metódu nie je možné aplikovať, ak funkcia query() bude obsahovať zápis poľa (query("#insert")[0]). Podmienkou aplikovania metódy innerHTML() je tiež nahratie modulu dojo/NodeList-manipulate.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<section id="insert"></section>
<script>
require(["dojo/ready", "dojo/query", "dojo/NodeList-manipulate"],
function(ready, query) {
ready(function() {
var fragment = "<b>HTML Fragment</b>";
query("#insert").innerHTML(fragment);
});
});
</script>
Štvrtý spôsob pre vloženie fragmentu HTML je použitie vlastnosti innerHTML.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
<section id="insert"></section>
<script>
require(["dojo/ready", "dojo/query"], function(ready, query) {
ready(function() {
var fragment = "<b>HTML Fragment</b>";
query("#insert")[0].innerHTML = fragment;
});
});
</script>
Posledným predstaveným spôsobom vloženia fragmentu HTML je použitie metódy place(). Túto metódu sa odporúča používať namiesto metódy create(), ktorá vytvára aj wrapper.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<section id="insert"></section>
<script>
require(["dojo/ready", "dojo/dom-construct", "dojo/query"],
function(ready, domConstruct, query) {
ready(function() {
var fragment = "<b>HTML Fragment</b>";
var target = query("#insert")[0];
domConstruct.place(fragment, target);
});
});
</script>

Záver

Predstavené spôsoby vkladanie fragmentu HTML nie sú jedinou možnosťou frameworku Dojo. V prípade, že poznáte ďalšie zaujímavé spôsoby ako vložiť fragment HTML prostredníctvom Dojo do stromu dokumentu, budem rád ak sa o ne podeliť prostredníctvom komentára.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 20.3.2013
Kategória: Dojo
Značky: programovanie, javascript, dojo, query, innerhtml


Dojo,programovanie,JavaScript,dojo,query,innerHTML
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších