×
Creating solutions

Application Error - ClassNotFoundException (Java)

Pri tvorbe appletov v jazyku Java sa používateľ môže stretnúť s chybovým hlásením ClassNotFoundException, ktoré bráni spusteniu appletu. Ponúkané možnosti dialógového okna však nie sú žiadnou pomôckou pre odstránenie vzniknutého problému.
Dôvodom tohto hlásenia je nesprávna cesta k appletu. Ako prvé na čo si treba dávať pozor, je správny zápis appletu do atribútu code. Veľa príkladov na internete obsahuje iba súbor s appletom. Ak je applet súčasťou package, musí byť aj package ako súčasť hodnoty atribútu code.
Príklad: Formát zápisu appletu v atribúte code ak je súčasťou package.
1
code="package.ClassName.class"
Príklad: Formát zápisu appletu v atribúte code ak nie je súčasťou package.
1
code="ClassName.class"
Nasledujúci príklad zápisu vychádza, že applet s názvom súboru Hello.java je umiestnený v adresári (package) s názvom app. Cesta k appletu je app/Hello.java. Táto cesta sa do atribútu code zapíše ako hodnota app.Hello.class. Ak chceme mať súbor *.html spolu s appletom v rovnakom adresári, je potrebné použiť atribút codebase. Atribút codebase bude obsahovať hodnotu ../.
Príklad: Zápis elementu <applet>, ktorý spúšťa aplikáciu v jazyku Java.
1
2
<applet codebase="../" code="app.Hello.class" width="400" height="300">
</applet>
V opačnom prípade je potrebné vytvoriť adresár s názvom app a do neho umiestniť súbor Hello.class. Pri tomto spôsobe organizácie súborov už zápis atribútu codebase nie je potrebný.
Príklad: Zápis elementu <applet> ak je súbor Hello.class v adresári app.
1
2
<applet code="app.Hello.class" width="400" height="300">
</applet>
Obdobne je možné postupovať aj pri elemente <object>. Pre lepšiu štruktúru projektu, je vhodné umiestniť applety do adresára, aby boli oddelené od súborov *.html. To znamená použiť zápis elementu bez atribútu codebase.

Záver

Pri spúšťaní appletov je potrebné dávať pozor na správny zápis atribútu code a zvolenú adresárovú štruktúru. V opačnom prípade sa používateľovi zobrazí chybové hlásenie ClassNotFoundException.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 31.3.2013
Kategória: Java
Značky: programovanie, java, applet, classnotfoundexception, error, codebase, code


Java,programovanie,Java,applet,ClassNotFoundException,error,codebase,code
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest