×
Creating solutions
4.3.2018
Ako v Jave vytvoriť RESTful web service za 6 minút
V tomto článku predstavím moje video ako sa dá rýchlo vytvoriť REST v STS s Mavenom a Springom. Celé inštruktážne video je vytvorené tak, aby každý vedel vytvoriť REST a prispôsobiť si ho svojim potrebám.
9.12.2016
Ako pracovať s triedami v hlavnom súbore (Java)
V poslednom čase som vykonal niekoľko pohovorov a testov s absolventmi a študentmi, ktorí uvádzali, že ovládajú programovací jazyk Java. Počas testov som zistil, že absolventi nemajú prax alebo nepoznajú coding style, naming conventions a application
24.8.2016
Ako zapisovať v Jave logy do súboru - časť 4
V tejto časti venovanej logovaniu v jazyku Java predstavím dva základné princípy, na ktorých je logovanie založené. Tým prvým je úroveň logovania (Level of the log event) a formát výpisu (Conversion Patterns).
23.8.2016
Ako zapisovať v Jave logy do súboru - časť 3
V tomto článku venovanom logovaniu predstavím Simple Logging Facade for Java (SLF4J) v spolupráci s Logback. Keďže nie som Java expert, aplikovanie logovania do súboru prostredníctvom SLF4J mi zabralo niekoľko hodín, kým som vytvoril funkčné nastaven
23.8.2016
Ako zapisovať v Jave logy do súboru - časť 2
V predchádzajúcom článku som sa venoval knižnici java.util.logging. V tomto článku sa budem venovať knižnici Apache Log4j 2, ktorú je možné stiahnuť tu.
23.8.2016
Ako zapisovať v Jave logy do súboru - časť 1
V tomto krátkom článku predstavám rýchly spôsob vytvárania a zapisovania logov do definovaného súboru. Pre vytváranie logov použijem knižnicu java.util.logging.
14.8.2016
Ako používať podčiarnik v číselných literáloch
Programovací jazyk Java ponúka pre sprehľadnenie programového kódu zaujímavú techniku založenú na znaku _ (podčiarnik). Jej úlohou je sprehľadniť literál, resp. formát, ktorý zastupuje. Táto technika má ale aj svoje pravidlá, ktoré je potrebné dodrži
31.7.2016
Java coding style - pozrite si návrhy a odporúčania pre písanie Java kódu
V tomto článku predstavím niekoľko návrhov a odporúčaní, ktoré je možné aplikovať do firemných dokumentácií pre tvorbu aplikácií v jazyku Java. Jednotlivé dokumenty pochádzajú od rôznych významných spoločností, medzi ktoré patria Mozilla, Google či T
23.7.2016
Ako v JFrame nastaviť pozíciu a rozmery okna
Pri spoznávaní JFrame (Swing kontajner, Swing je Java Graphical User Interface, skrátene GUI) som narazil na problém, že zobrazená aplikácia, resp. okno, malo extra malé rozmery. Žiaľ bežné riešenia na internete, ktoré odporúčali aplikovať metódy set
10.4.2016
Ako spustiť kompilovať a spustiť java súbor s package
V tomto článku predstavím, ako kompilovať a spustiť java súbor, ktorý je umiestnený v nejakom balíčku. Tento článok poteší určite každého začínajúceho Java programátora, keďže väčšina tutoriálov demonštruje výuku len na main súbore, bez toho, aby bol
20.3.2016
Ako spustiť súbor jnlp
Java má vo svojej ponuke Java Network Launch Protocol (JNLP), ktorý umožňuje spúšťať na počítači aplikácie na vzdialenom serveri. Žiaľ vo Windows nemusí byť pre tento typ súboru definovaná aplikácia, ktorá umožňuje tento súbor spustiť.
26.9.2015
Ako zapísať viacero tried v jednom java súbore
Keďže nie som žiaden veľký "javista", v minule ma zaujal zápis, kde bolo uvedených viacero tried v jednom súbore. Problém nastal, keď som chcel toto nasimulovať a vedieť, ako takto zapísané triedy spustiť. Nešlo pritom o bežný zápis vnorených tried.
16.11.2014
Uncompilable source code - Erroneous ctor sym typ (Java)
Pri programovaní v jazyku Java môže programátor naraziť na chybové hlásenie: Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: Uncompilable source code - Erroneous ctor sym type: MethodName.init. Pre kompiláciu programu a odstránenie chyby je m
12.4.2013 (last update 14.11.2013)
Ako zistiť zdrojový kód súboru class
Pri tvorbe programov v jazyku Java je niekedy potrebné zistiť zdrojový kód súboru *.class. Keďže ide o bajtový kód, obsah súboru nie je možné zobraziť spôsobom akým sa bežne zobrazujú zdrojové súbory jazyka Java. Pre tento účel je možné zvoliť naprík
9.4.2013
Ako rýchlo vytvoriť Java servlet
Tvorba servletov v jazyku Java je veľmi jednoduchá. Stačí mať iba nainštalované vývojové prostredie Netbeans a tvorba servletu môže začať.
1.4.2013
Ako spustiť Java applet
Java applet je možné spustiť viacerými spôsobmi. V tomto článku budú predstavené tri základné spôsoby, ako spustiť applet vytvorený v jazyku Java.
31.3.2013 (last update 1.4.2013)
Application Error - ClassNotFoundException (Java)
Pri tvorbe appletov v jazyku Java sa používateľ môže stretnúť s chybovým hlásením ClassNotFoundException, ktoré bráni spusteniu appletu. Ponúkané možnosti dialógového okna však nie sú žiadnou pomôckou pre odstránenie vzniknutého problému.
31.3.2013
Čo je Java
Java je všeobecný pojem, ktorý najčastejšie zahŕňa Java platformu (SE, EE alebo ME), Java Technológie (FX, Embedded, Card, TV a ďalšie, pričom niektoré technológie sú súčasťou jednotlivých platforiem) a programovací jazyk Java. Java platforma sa skla
19.3.2013
Ako kompilovať zdrojový kód Javy
Asi každého začínajúceho Java programátora v prvom rade zaujíma ako spustiť vytvorený program. Programovacie jazyky, okrem skriptovacích, vyžadujú pred spustením aplikácie vykonať preklad zdrojového kódu do strojového kódu.
19.3.2013
Ako tvoriť aplikácie v jazyku Java
Podobne ako dokumenty HTML, XHTML, XML, CSS, JavaScript, PHP aj zdrojové súbory jazyka Java sú obyčajné textové súbory, ktoré je možné otvoriť v ľubovoľnom textovom editore, napríklad aj v aplikácii Notepad. Pre programátorov sú k dispozícii voľne ší
12.3.2013 (last update 19.3.2013)
Java - odporúčané nastavenia premenných prostredia
Pri práci s vývojovým prostredím alebo aj príkazovým riadkom môžu niektoré operácie, medzi ktoré patrí aj kompilácia alebo spustenie programu v jazyku Java, skončiť neúspešne. Dôvodom tohto neúspechu môžu byť aj chýbajúce nastavenia v premenných pros
8.3.2013
Java Error: Prohibited package name
Začínajúci programátori v jazyku Java môžu hneď pri prvom svojom testovacom projekte naraziť na chybové hlásenie: java.lang.SecurityException: Prohibited package name:, ktoré končí výpisom Exception in thread "main" Java Result: 1 aj napriek tomu, že
Top