×
Creating solutions

Ako zakázať meniť veľkosť elementu textarea

Element <textarea> ako pole pre viacriadkový textový vstup patrí k často používaným prvkom vo formulároch. S príchodom nových verzií internetových prehliadačov pribudla možnosť dynamicky meniť na stránke rozmery tohto poľa používateľom, čo môže byť pre autorov nežiadúce. Našťastie je možné toto nové správanie zakázať prostredníctvom pravidla v jazyku CSS.
Skôr ako je predstavené riešenie pre zamedzenie zmeny rozmerov elementu <textarea> na stránke používateľom, je demonštrovaný tento nežiaduci efekt na nasledujúcom príklade.
Príklad: Zápis v jazyku CSS pre formátovanie rozmerov elementu <textarea>.
1
2
3
4
textarea {
width : 400px;
height : 150px;
}
Príklad: Vytvorenie elementu <textarea> v jazyku HTML.
1
<textarea>Demo</textarea>
Pridaním pravidla resize : none; do šablóny sa odstráni možnosť na stránke zmeniť veľkosť elementu <textarea> používateľom .
Príklad: Zakázanie zmeny rozmerov elementu <textarea> používateľom.
1
2
3
4
5
textarea {
width : 400px;
height : 150px;
resize : none;
}

Záver

Drobnou úpravou vlastností elementu <textarea> je možné dosiahnuť pôvodné správanie, aké bolo známe zo starších verzií jazyka HTML.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 17.4.2013
Kategória: HTML
Značky: textarea, xhtml, programovanie, html, form, formulár


HTML,textarea,XHTML,programovanie,HTML,form,formulár
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest