×
Creating solutions
16.4.2017
Ktoré elementy podporujú tabindex (HTML)
Vývoj jednotlivých programovacích jazykov a frameworkov neustále napreduje. Výnimkou nie je ani jazyk HTML, kde pribúdajú nové elementy, funkcie a atribúty. V tomto krátkom článku predstavím elementy, ktoré podporujú atribút tabindex.
29.12.2016
Ako centrovať pozíciu fixed (CSS)
Tento článok nadväzuje na článok Ako centrovať pozíciu absolute (CSS), kde tentoraz budem demonštrovať ako centrovať element s CSS vlastnosťou position: fixed;. Centrovanie ukážem na príklade, kde centrovaný element bude mať triedu fixed-center.
25.12.2016
Prečo v elemente nefunguje accesskey (HTML)
Nedávno som riešil problém, prečo v elementoch nefunguje atribút accesskey. Chcel som využiť východiskové správanie internetových prehliadačov pre rýchlu navigáciu v rámci webu. Nakoniec som našiel dôvod prečo tomu tak je a zároveň som zistil, že atr
25.8.2016
Vytvárame dropdown menu s HTML a CSS
V tomto článku predstavím ako rýchlo a jednoducho je možné vytvoriť menu, kde po umiestnení kurzora nad hlavnú položku sa zobrazia príslušné položky. Celé menu je vytvorené len v jazykoch HTML a CSS, teda bez potreby použitia JavaScriptu.
3.5.2014
Spoznávame soft-hyphen
V rámci sadzby pri písaní textov sa v jazyku HTML používa špeciálna entita (znak) určená na zalamovanie textu, ktorého názov je soft-hyphen. Použitie tohto znaku v texte je charakteristické tým, že takto modifikovaný text ma po operácii Copy / Paste
2.11.2013
Ako zmazať vytvorené databázy a tabuľky cez Web SQL
Súčasťou návrhu jazyka HTML5 bolo aj databázové API nazvané Web SQL Database. Žiaľ v novembri 2010 pracovná skupina W3C zastavila vývoj a podporu tohto databázového riešenia pre internetové prehliadače. Aj napriek ukončeniu vývoja API Web SQL Databas
13.5.2013
Ako stiahnuť dokument namiesto zobrazenia (HTML5)
Súčasné internetové prehliadače preferujú zobrazovanie dokumentov, ktoré sú uvedené v odkazoch, pred ponukou na stiahnutie dokumentu do počítača. Toto správanie nemusí byť vždy žiadúce. Našťastie s príchodom HTML5 je tu možnosť potlačiť zobrazenie d
24.4.2013
Tipy a triky - ako zaujímavo použiť element textarea
Element textarea je najčastejšie v dokumentoch používaný ako pole pre vkladanie viacriadkového textového obsahu. Túto vlastnosť je možné využiť aj pre vytvorenie dokumentu HTML s podobným správaním ako majú textové editory. Pre sfunkčnenie uvedeného
17.4.2013
Ako zakázať meniť veľkosť elementu textarea
Element textarea ako pole pre viacriadkový textový vstup patrí k často používaným prvkom vo formulároch. S príchodom nových verzií internetových prehliadačov pribudla možnosť dynamicky meniť na stránke rozmery tohto poľa používateľom, čo môže byť pre
25.3.2013 (last update 13.4.2013)
Aké vrstvy obsahujú dokumenty HTML
Spôsob tvorby internetových stránok s príchodom nových technológií a techník sa postupne začal meniť. Kým v minulosti sa všetky zápisy vykonávali v dokumentoch HTML, v súčasnosti sa kladie veľký dôraz na oddelenie obsahu od všetkého, čo môže tento ob
25.3.2013
Čo dokáže jazyk HTML
Asi každého začínajúceho programátora skôr ako sa rozhodne pre štúdium niektorého z programovacích jazykov alebo technológií zväčša zaujíma, čo všetko je možné danou technológiou vytvoriť. V tomto článku sú stručne predstavené možností jazykov HTML,
2.2.2013
Ako odstrániť orámovanie elementu img v Internet Exploreri
Internet Explorer žiaľ patrí k prehliadačom, ktoré majú najhoršiu podporu štandardov, používa proprietárne riešenia a musí sa mu venovať oveľa väčšia pozornosť ako prehliadačom Opera, Firefox a Google Chrome. Jedným z príkladov je aj orámovanie obráz
12.1.2013 (last update 10.2.2013)
Na čo si dať pozor pri študovaní programovacích jazykov
Na trhu je množstvo odborných titulov zaoberajúcich sa rôznymi programovacími jazykmi. Medzi ne patria aj jazyky CSS, JavaScript, PHP, HTML, XHTML a ďalšie. Žiaľ autori vo väčšine prípadov nesprávne uvádzajú príklady a zápisy z komplementárnych jazyk
6.1.2013
Ako na chyby v dokumentoch HTML a XHTML
Obsah dokumentov HTML, XHTML, ale aj XML je tvorený značkami. Značky definujú obsah, ktorý bude zobrazený. Obsah môže byť interný alebo externý. Dokument s nesprávnymi značkami nielen že je nesprávne štruktúrovaný, ale navyše neprejde ani validátorom
4.1.2013
Ako spustiť dokumenty HTML a XHTML
Práca s dokumentmi HTML a XHTML, ktoré tvoria internetové stránky, je veľmi jednoduchá. Dokumenty XHTML a HTML aby boli ľahko identifikovateľné aplikáciami, používajú príponu *.htm alebo *.html. Je na programátorovi, ktorú príponu pre prácu s dokumen
4.1.2013
Jazyk XHTML a XML
V minulosti bolo možné písať značky jazyka HTML malými aj veľkými písmenami alebo ich kombináciu a prehliadače aj validátory takýto zápis akceptovali. Jazyk XHTML ako nástupca jazyka HTML4, povoľuje zápis elementov, atribútov a preddefinovaných hodnô
4.1.2013
Ako tvoriť dokumenty HTML
Dokumenty HTML, XHTML, XML, CSS, JavaScript, PHP a ďalšie, ako bežné textové súbory, je možné písať v obyčajnom textovom editore Notepad. Pre programátorov sú k dispozícii voľne šíriteľné kvalitné nástroje, medzi ktoré patria Notepad++ a PSPad Editor
31.12.2012 (last update 1.1.2013)
Atribút style ako súčasť skupiny atribútov core
V dokumentácii pre jazyk XHTML 1.1 od konzorcia W3C sú pre zjednodušenie popisu obsahu uvádzané skupiny atribútov. Jednou z nich je aj skupina atribútov core, kam patria atribúty: xml:space, class, id a title. Táto skupina obsahuje v deklarácii DTD
31.12.2012
Element script (ne)podporovaný aj ako prázdny element
V rámci pravidiel jazyka XML, a teda aj XHTML a HTML5, sa elementy delia na párové a nepárové (prázdne - empty). Párové elementy obsahujú otváraciu a zatváraciu značku. Medzi značkami je umiestnený obsah pre zobrazenie. Obsahom môže byť text alebo pl
26.12.2012
Meta zápis content-language už nie je podporovaný
V dokumentoch HTML vo verzii HTML 4 a XHTML bolo možné pre deklarovanie jazyka, v ktorom je dokument napísaný, používať meta zápis content-language. V súčasnosti tento zápis už nie je podporovaný a pri validácii dokumentu s týmto meta zápisom validát
19.12.2012
Úvod do tvorby internetových stránok (HTML)
Tvorba internetových stránok je veľmi populárna činnosť najmä pre začínajúcich programátorov. Postupným zdokonaľovaním týchto schopnosti a obohacovaním o ďalšie programovacie jazyky je zároveň aj vstupnou bránou do tvorby aplikácií.
7.12.2012 (last update 17.2.2013)
Šablóna dokumentu HTML5
Na internete je veľa rôznych druhov HTML template-ov a boilerplate-ov pre jazyk HTML, ktoré sú pre začínajúcich webových vývojárov mätúce. Obsahujú množstvo zbytočností, ktoré autor ani nevyužije a zbytočne robia jednoduchý programový kód neprehľadný
7.12.2012 (last update 17.2.2013)
Šablóna dokumentu XHTML 1.1
V rámci študovania jazykov HTML a XHTML som používal množstvo rôznych vlastných šablón pre jednotlivé typy dokumentov. Postupne som ich vylepšoval až som v rámci dokumentu XHTML 1.1 došiel do podoby, ktorú predstavujem v tomto príspevku.
Top