×
Creating solutions
24.7.2013
Ako zmeniť veľkosť všetkých položiek na ploche (Windows)
Používateľ okrem zmeny veľkosti ikon môže zmeniť aj veľkosť všetkých položiek, ktoré sú umiestnené na ploche. Táto zmena môže byť percentuálna (Menšie - 100%, Stredné - 125%, Väčšie - 150%). Pre slabozrakých je k dispozícii aj lupa pod odkazom Zväčšo
Top