×
Vytvárame riešenia
24.7.2013
Ako zmeniť veľkosť všetkých položiek na ploche (Windows)
Používateľ okrem zmeny veľkosti ikon môže zmeniť aj veľkosť všetkých položiek, ktoré sú umiestnené na ploche. Táto zmena môže byť percentuálna (Menšie - 100%, Stredné - 125%, Väčšie - 150%). Pre slabozrakých je k dispozícii aj lupa pod odkazom Zväčšo
24.7.2013
Ako zmeniť veľkosť ikon na ploche (Windows)
S veľkosťou rozlíšenia obrazovky súvisí aj veľkosť zobrazených ikon na ploche. Niektorí používatelia preferujú malé a iný zase veľké ikony. Windows vo svojich nastaveniach ponúka tri základné veľkosti (Malé, Stredné a Veľké ikony).
Nahor