×
Creating solutions
7.5.2017
Ako v JavaScripte vytvoriť nový riadok
V tomto článku budem demonštrovať ako je možné do už existujúceho textu pridať nový riadok. V niektorých prípadoch totiž text nie je v štandardných elementoch a tak zápis br alebo vloženie textu do blokového elementu nie je účinné.
Top