×
Creating solutions
22.2.2014
Ako odstraňovať widgety frameworku Dojo z DOM
Dojo v rámci odstraňovania vytvorených widgetov používa viacero metód pričom pre programátorov sú dôležité len dve z nich. Ide o metódy destroyRecursive() a destroy(). Ďalšie metódy (destroyDescendants(), destroyRendering() a uninitialize()) sú obs
Top