×
Creating solutions
14.4.2013 (last update 20.4.2013)
Ako rýchlo spúšťať aplikácie a internetové stránky z pracovnej plochy Windows
Operačný systém Windows ponúka rôzne zaujímavé funkcie, o ktorých sa bežný používateľ zväčša nikdy nedozvie. Medzi takéto funkcie patrí aj možnosť otvárania internetových stránok z pracovnej plochy. Pre využívanie tejto funkcionality je potrebné vyko
29.3.2013
Čo je panel úloh
Niektoré z nastavení v operačnom systéme Windows je možné vykonávať z panela úloh v angličtine nazvaného taskbar. Kde sa ale panel úloh nachádza?
29.3.2013 (last update 13.4.2013)
Ako nastaviť panel úloh pre rozšírenú obrazovku
Používateľ pri práci s viacerými obrazovkami môže v operačnom systéme Windows 8 nastaviť možnosť pre zobrazovanie panela úloh na oboch obrazovkách. Nemusí tak prechádzať kurzorom medzi obrazovkami, ak potrebuje kliknúť na niektorú z ikon v paneli úlo
21.2.2013
Ako zobraziť nové okno Windows Prieskumník
Pri práci so súbormi je často efektívne mať otvorených viacero okien s priečinkami súčasne. Vo Windows 7 a Windows 8 je okná s priečinkami možné otvoriť prostredníctvom ikony Windows Prieskumník (Windows Explorer) z panela úloh alebo cez tlačidlo Šta
Top