×
Creating solutions
1.7.2017
Zmenšujeme veľkosť Oracle Database
V tomto článku predstavím ďalšie riešenie, ktoré môže pomôcť v prípade, že Oracle Database XE zaberá už príliš veľa miesta na disku. V mojom prípade je tento jav veľmi častý, keďže pracujem s virtuálkami, ktoré nemajú veľké kapacity a Oracle Database
Top