×
Vytvárame riešenia
9.3.2013
Prehľad pojmov z programovania - časť 1
V rámci bežnej práce s počítačom, ako aj pri programovaní, sa čitatelia môžu často stretnúť s pojmami, ktorých význam nepoznajú. V tomto seriáli budú postupne predstavované rôzne druhy pojmov z oblasti IT a programovania so stručným vysvetlením. V pr
23.12.2012
Krátky slovník
V tomto príspevku sú vysvetlené niektoré skratky a pojmy súvisiace s tvorbou internetových stránok. Obsah článku by som chcel postupne rozšíriť. K jeho rozšíreniu môžu prispieť aj čitatelia prostredníctvom komentárov.
Nahor