×
Vytvárame riešenia
12.12.2012 (posledná aktualizácia 12.1.2013)
Funkcia scandir() (PHP)
Funkcia scandir() vráti pole obsahujúceho súbory a adresáre v definovanom adresári. Argumentom je cesta k adresáru v podobe reťazca a voliteľným argumentom spôsob zoradenia. Ten môže mať hodnoty 0 alebo 1. Výsledok funkcie scandir() je možné spracova
12.12.2012
Fatal error: Call to undefined function: scandir() in ...
Pri použití funkcie scandir() sa môže autorovi zobraziť chybové hlásenie: "Fatal error: Call to undefined function: scandir() in ...". Dôvodom tohto hlásenia je zastaraná verzia jazyka PHP.
Nahor