×
Creating solutions
30.4.2013
Ako hľadať znak + cez regulárny výraz
Pri práci s regulárnymi výrazmi môže programátor naraziť na problém, ako vyhľadávať znak +. Keďže znak + patrí medzi jeden z metaznakov regulárneho výrazu, je potrebné ho zapísať buď ako escape sekvenciu so znakom \ alebo ho umiestniť do metaznakov [
28.2.2013
Ako nahradzovať reťazce s podporou UTF-8 (PHP)
Práca v PHP so znakovou sadou Unicode môže byť pre programátorov oveľa zložitejšia ako v iných jazykoch. Výnimkou tak nie sú ani funkcie pre nahradzovanie reťazcov. Ak chce s nimi programátor efektívne pracovať, musí si naštudovať aspoň základnú prob
25.2.2013
Ako prehľadne zobraziť obsah poľa v PHP
Práca s poľom je jednou z najčastejšie vykonávaných činností v rámci tvorby skriptov. Príkladom je manipulácia s dátami vo formáte XML, kde je pole veľmi často výsledkom jednotlivých operácií. Problém ale nastáva, ak sa má obsah poľa zobraziť v inter
23.12.2012
Metóda split() v jazyku JavaScript
Metóda split() umožňuje na základe regulárneho výrazu alebo reťazca, ktorý slúži ako oddeľovač, vytvoriť zo zdrojového reťazca jedno alebo viac prvkové pole. Nepovinný argument separator môže byť reťazec alebo regulárny výraz. Nepovinný argument limi
4.12.2012 (last update 14.1.2013)
Pomôcky pre programátorov
V rámci programovania je dobré mať k dispozícii už hotové časti namiesto toho, aby sa ich tvorbou programátor zbytočne zdržoval. V tomto článku je uvedených zopár univerzálnych pomôcok, ktoré je možné veľmi rýchlo prispôsobiť príslušnému programovaci
Top