×
Creating solutions
1.9.2013
Ako ukončiť prácu s príkazovým riadkom (Windows)
Práca s príkazovým riadkom je pre bežného používateľa veľmi zriedkavá. No v prípade, že je používateľ nútený použiť príkazový riadok, nemusí vždy vedieť, ako prácu s príkazovým riadkom ukončiť.
1.9.2013
Ako rýchlo získať obsah adresára v textovej podobe (Windows)
Sú situácie, kedy je potrebné získať názvy súborov a adresárov pre vloženie a editovanie v textovom dokumente. Jednou z možností, ako rýchlo získať obsah aktuálneho adresára, je použitie príkazového riadka a zmeniť výstupné zariadenie.
1.9.2013
Ako zobraziť obsah koreňového adresára (Windows)
Pri práci s príkazovým riadkom je niekedy potrebné rýchlo skočiť do koreňového adresára, ktorý obsahuje všetky súbory a adresáre na príslušnej jednotke reprezentujúcej pevný disk, CD/DVD mechaniku, USB kľúč alebo iný typ úložného priestoru. Túto funk
10.7.2013
Ako skontrolovať správnosť inštalácie Windows
V prípade, že používateľ si nie je istý správnosťou inštalácie operačného systému Windows, môže použiť súbor sfc.exe, ktorý je potrebné spustiť z príkazového riadka.
5.7.2013 (last update 10.7.2013)
Ako vypnúť Windows, keď funkcia Shut down nefunguje
Operačný systém Windows nie vždy funguje spoľahlivo. Príkladom je stav, kedy nie je možné vypnúť počítač cez tlačidlo Shut down. V takomto prípade zostáva používateľovi len tlačidlo pre vypnutie zariadenia, ktoré je potrebné zväčša podržať stlačené n
28.4.2013
Príkazový riadok - ako na parametre s medzerou a úvodzovkami
Pri práci s príkazovým riadkom môže používateľ naraziť na problém ako zapísať parameter obsahujúci medzeru alebo úvodzovky. Medzera v zápise parametra totiž znamená oddeľovač parametrov a úvodzovky definujú rozsah parametra.
16.3.2013
Ako vytvoriť súbor bat vo Windows
Dávkové súbory (batch files) sú súbory so skriptom, prostredníctvom ktorého možno definovať príkazy pre operačný systém. Najčastejšie ide o príkazy pracujúce so súbormi (vytvorenie, kopírovanie, mazanie, presúvanie a podobne). Dávkové súbory vo Windo
16.3.2013
Ako predať súboru bat parametre
Pri práci s príkazovým riadkom operačného systému Windows je často potrebné vytvoriť dávkové súbory s príponou *.bat, ktoré budú používať parametre. Príkladom je kompilácia zdrojových súborov jazyka C prostredníctvom kompilátora gcc.exe.
28.2.2013
Ako spustiť príkazový riadok vo Windows
Používatelia operačného systému Windows z času na čas môžu prísť do situácií, kedy potrebujú použiť aplikáciu Príkazový riadok. Ale ako spustiť Príkazový riadok vo Windows? Je viacero spôsobov ako túto činnosť vykonať. Závisí to samozrejme aj od verz
27.2.2013
Ako skopírovať text z príkazového riadka a Bash-u
Kým v prechádzajúcom článku bol popísaný postup vkladania skopírovaného textu do príkazového riadka, v tomto článku bude popísaný postup, ako v príkazovom riadku označiť a skopírovať text do schránky.
27.2.2013
Ako vložiť skopírovaný text do príkazového riadka a Bash-u
Jednou z často vykonávaných operácií pri práci s príkazovým riadkom je kopírovanie označeného textu namiesto zdĺhavého vypisovania príkazov a ciest. Ako ale vložiť text do príkazového riadka keď klasická skratka Ctrl + V nefunguje?
17.2.2013 (last update 16.3.2013)
Ako tvoriť príklady v jazyku C z príkazového riadka
Pre spoznávanie jazyk C je možné používať kompilátor gcc z vývojárskeho prostredia MinGW. Kompilátor gcc je umiestnený v adresári bin. Pre oddelenie príkladov a skompilovaných súborov od súborov MinGW je možné použiť nasledujúci postup.
17.2.2013
Ako kompilovať zdrojové súbory jazyka C
Kompiláciu zdrojových kódov v jazyku C (súbory s príponou *.c) je možné vykonávať v IDE (Integrated Development Environment) alebo priamo prostredníctvom kompilátora. Ak používateľ nemá nainštalované a nakonfigurované IDE, môže pre kompilovanie súbor
Top