×
Creating solutions
14.4.2013 (last update 20.4.2013)
Ako rýchlo spúšťať aplikácie a internetové stránky z pracovnej plochy Windows
Operačný systém Windows ponúka rôzne zaujímavé funkcie, o ktorých sa bežný používateľ zväčša nikdy nedozvie. Medzi takéto funkcie patrí aj možnosť otvárania internetových stránok z pracovnej plochy. Pre využívanie tejto funkcionality je potrebné vyko
29.3.2013
Čo je panel úloh
Niektoré z nastavení v operačnom systéme Windows je možné vykonávať z panela úloh v angličtine nazvaného taskbar. Kde sa ale panel úloh nachádza?
29.3.2013 (last update 13.4.2013)
Ako nastaviť panel úloh pre rozšírenú obrazovku
Používateľ pri práci s viacerými obrazovkami môže v operačnom systéme Windows 8 nastaviť možnosť pre zobrazovanie panela úloh na oboch obrazovkách. Nemusí tak prechádzať kurzorom medzi obrazovkami, ak potrebuje kliknúť na niektorú z ikon v paneli úlo
21.2.2013
Ako zobraziť nové okno Windows Prieskumník
Pri práci so súbormi je často efektívne mať otvorených viacero okien s priečinkami súčasne. Vo Windows 7 a Windows 8 je okná s priečinkami možné otvoriť prostredníctvom ikony Windows Prieskumník (Windows Explorer) z panela úloh alebo cez tlačidlo Šta
25.1.2013 (last update 7.2.2013)
Ako spustiť správcu úloh
Správca úloh je z používateľského hľadiska jednou z najvýznamnejších aplikácií operačného systému Windows. Používateľ má prehľad nielen o spustených aplikáciách, procesoch a službách, ale aj o využití jednotlivých častí počítača. Zo správcu úloh syst
25.1.2013 (last update 7.2.2013)
Ako zistiť čas od spustenia počítača
Sú situácie, kedy chce používateľ zmerať ako dlho má spustený počítač bez toho, aby musel neustále sledovať čas na hodinách. Môže ísť napríklad o sledovanie výdrže počítača na batériu alebo čas za aký sa prejaví určitá chyba systému.
Top