×
Creating solutions
9.5.2013
Čo znamená overloading
Jedným z často uvádzaných pojmov pri tvorbe programov v jazykoch C++ a Java je pojem overloading (preťažovanie). Overloading je často v odbornej literatúre spájaný s objektovo orientovaným programovaním a polymorfizmom (polymorphism). V tomto prípade
Top