×
Vytvárame riešenia
14.8.2016
Ako používať podčiarnik v číselných literáloch
Programovací jazyk Java ponúka pre sprehľadnenie programového kódu zaujímavú techniku založenú na znaku _ (podčiarnik). Jej úlohou je sprehľadniť literál, resp. formát, ktorý zastupuje. Táto technika má ale aj svoje pravidlá, ktoré je potrebné dodrži
Nahor