×
Creating solutions
23.2.2014
Ktorý spôsob v JavaScripte je najlepší pre validáciu čísla
Až prax ukazuje, že postupy, ktoré boli bežne zaužívané a o ktoré sa človek stále opiera, nie sú vždy tie najlepšie. Príkladom je validácia čísla, ktorá overuje či kontrolovaná hodnota najmä vo formáte reťazca je platné číslo. Takáto kontrola je veľm
Top