×
Creating solutions
22.12.2016 (last update 6.2.2017)
Ako zistiť či je element v inom elemente
V tomto článku predstavím riešenie, ktoré zisťuje, či sa daný element nachádza vo vnútri iného elementu. Na detekciu root elementu použijem CSS selectory class a id. Príklad je vhodný napríklad ak vyhľadávate dáky viditeľný node. Viditeľný sa tým mys
Top