×
Creating solutions
5.1.2017
Vytvárame vlastný log (JavaScript)
V tomto článku predstavím tvorbu skráteného logovania, v ktorom už budú aplikované aj techniky z ECMAScriptu 6. Mimochodom už sa pracuje na ECMAScripte 7, takže front-end opäť napreduje míľovými krokmi, nehovoriac o TypeScripte a JSX a začínajúcom bo
24.8.2016
Ako zapisovať v Jave logy do súboru - časť 4
V tejto časti venovanej logovaniu v jazyku Java predstavím dva základné princípy, na ktorých je logovanie založené. Tým prvým je úroveň logovania (Level of the log event) a formát výpisu (Conversion Patterns).
23.8.2016
Ako zapisovať v Jave logy do súboru - časť 3
V tomto článku venovanom logovaniu predstavím Simple Logging Facade for Java (SLF4J) v spolupráci s Logback. Keďže nie som Java expert, aplikovanie logovania do súboru prostredníctvom SLF4J mi zabralo niekoľko hodín, kým som vytvoril funkčné nastaven
23.8.2016
Ako zapisovať v Jave logy do súboru - časť 2
V predchádzajúcom článku som sa venoval knižnici java.util.logging. V tomto článku sa budem venovať knižnici Apache Log4j 2, ktorú je možné stiahnuť tu.
23.8.2016
Ako zapisovať v Jave logy do súboru - časť 1
V tomto krátkom článku predstavám rýchly spôsob vytvárania a zapisovania logov do definovaného súboru. Pre vytváranie logov použijem knižnicu java.util.logging.
15.6.2013
Ako zistiť problémy s operačným systémom Windows
Pri práci s operačným systémom Windows môže občas dôjsť k reštartu alebo zobrazeniu modrej obrazovky (Blue screen) pričom používateľ často nevie čo sa stalo. Pre analýzu potenciálnej príčiny je možné použiť nástroje operačného systému.
Top