×
Vytvárame riešenia
4.5.2018
Ako centrovať Google reklamu cez CSS (JavaScript)
V tomto krátkom článku predstavím ako prostredníctvom jQuery nacentrujem reklamu od Google. Celý problém spočíva v tom, že je potrebné formátovať obsah v elemente iframe. Ak nemáme pod kontrolou CSS iframu, je potrebné vytvoriť štýl programaticky.
30.8.2017
Ako posúvať scope v Dojo a jQuery
V tomto článku opíšem, ako posúvať scope, nazývaný aj context, do funkcií a metód, s ktorými chceme neskôr pracovať. Problémom je, že pri asynchrónnych spracovaniach je scope objekt window. Je viacero spôsobov ako tomuto javu zabrániť, niektoré som u
17.12.2016
Ako zistiť či hodnota v textboxe je číslo (JavaScript)
S príchodom jazyka HTML5 je práca s hodnotami v elemente input oveľa jednoduchšia. Stačí zadať type="number", použiť atribúty min a required. Nakoniec stačí len zakázať zobrazenie spinnerov ak to dizajn vyžaduje a hodnotou bude vždy číslo. No ja pre
10.2.2013
Coding style - metódy
Programovací jazyk JavaScript umožňuje zápis metód formou reťazenia (chaining). Tento spôsob je populárny najmä pri práci s knižnicou jQuery. Pre sprehľadnenie takýchto zápisov je možné definovať pravidlá pre zalomenie a odsadenie. Zalomenie a odsade
10.2.2013
Šablóna dokumentu HTML5 pre jQuery
K šablónam (templates), ktoré sa nachádzajú na stránkach How to ..., dopĺňam šablónu pre prácu s populárnou JavaScriptovou knižnicou jQuery. Šablóna je vytvorená v jazyku HTML5 a používa knižnicu jQuery vo verzii 1.9.1.
Nahor