×
Vytvárame riešenia
17.12.2016
Ako zistiť či hodnota v textboxe je číslo (JavaScript)
S príchodom jazyka HTML5 je práca s hodnotami v elemente input oveľa jednoduchšia. Stačí zadať type="number", použiť atribúty min a required. Nakoniec stačí len zakázať zobrazenie spinnerov ak to dizajn vyžaduje a hodnotou bude vždy číslo. No ja pre
9.11.2016
Ako zistiť či premenná má hodnotu NaN (JavaScript)
Pred nedávnom som potreboval overiť, či premenná má hodnotu NaN. Problém bol v tom, že väčšina riešení na internete bolo zameraných na zistenie či hodnota je NaN (napr. hodnoty typu String, Object, Number), ale nie či premenná má hodnotu NaN, teda va
Nahor