×
Vytvárame riešenia
6.4.2013
Nový Dojo parser má zlepšenú podporu funkcie require()
S príchodom novej verzie Dojo sú k dispozícii aj nové prvky zjednodušujúce tvorbu aplikácií. Jedným z týchto prvkov je aj automatické nahrávanie modulov použitých v markupe. Ak programátor používa deklaratívne zápisy, nemusí už zapisovať moduly použi
6.4.2013 (posledná aktualizácia 27.10.2013)
Vlastnosť isDebug (Dojo)
Pre ladenie programov v jazyku JavaScript používajúcich framework Dojo môžu programátori definovať vlastnosť s názvom isDebug. Okrem zobrazovania dodatočných správ je táto vlastnosť potrebná aj v prípade, že chce autor používať nástroj Firebug Lite.
Nahor