×
Creating solutions
10.8.2016
Je potrebné vyhľadávať uzly v DOM?
Dnes som zistil jednu zaujímavosť, ktorá ma prekvapila a zároveň vytvorila množstvo otázok. Namiesto getElementById(), $("#id") či dom.byId(id) stačí iba zadať id uzla.
3.5.2014
Naming conventions - názvy tried a identifikátorov - časť 2 (CSS)
V prechádzajúcom článku som sa venoval spôsobu rozlíšenia názvov tried od identifikátorov. Tento článok vychádza opäť z praxe, ale inšpiráciou mi bol môj kolega David, ktorého šikovné postrehy na aktuálnom projekte boli dôvodom vzniku tohto článku.
3.5.2014
Naming conventions - názvy tried a identifikátorov - časť 1 (CSS)
A je tu ďalší článok venovaný názvosloviu, tentoraz však pre jazyk CSS. Aj pre tento jazyk môžu byť definované pravidlá, ktoré môžu zefektívniť celkový vývoj aplikácie. Ide najmä o vytvorenie pravidiel pre názvy identifikátorov, hodnoty atribútov id
Top