×
Creating solutions
9.3.2014
Ako ukončiť proces glcnd.exe
Pri práci s NVIDIA Control Panel môže používateľ Windows 8.1 naraziť na problém, kedy aplikovanie zmien neumožňuje vykonať proces s názvom glcnd.exe. Ukončenie procesu nie je žiaden problém, problémom ale je tento proces identifikovať. V zozname aktí
Top