×
Vytvárame riešenia
10.9.2017
Ako zapísať metódu do funkcie mb_ereg_replace_callback() (PHP)
Pri práci s regulárnymi výrazmi často používam systém naučený z JavaScriptu, kde si zámenu zhody snažím riadiť sám, keďže často potrebujem s uvedenou zhodou vykonávať pokročilejšie operácie. V minulosti, keď som viac pracoval s funkcionálnym prístupo
16.12.2012
Vytvárame funkcie v jazyku PHP - časť 3
Posledná časť seriálu venovaná funkciám v jazyku PHP predstavuje ďalšie spôsoby vytvárania a volania funkcií a to prostredníctvom premennej a funkcie create_function(). Záver článku sa venuje príkazu return.
16.12.2012
Vytvárame funkcie v jazyku PHP - časť 2
Prvá časť venovaná funkciám v jazyku PHP predstavila základné spôsoby zápisu a volania funkcií. V tejto časti bude predstavené predávanie argumentov hodnotou a odkazom.
16.12.2012
Vytvárame funkcie v jazyku PHP - časť 1
Jazyk PHP, tak ako aj iné programovacie jazyky, umožňuje vytvárať funkcie viacerými spôsobmi. Na rozdiel od iných programovacích jazykov ponúka aj viac možností pre prácu s funkciami.
Nahor