×
Creating solutions
21.6.2019
Prečo je po volaní metódy focus() focus priradený elementu <body>?
Už v minulosti, ale aj v súčasnosti som mal problém, že sa mi focus nastavuje na element body a nie na definovaný element. Nevedel som zistiť, kto mi nastavuje focus na element body a prečo, keďže som skúšal aj setTimeout(), no výsledok bol rovnaký.
5.9.2015 (last update 14.10.2015)
Ako trvalo zobraziť jQuery Datepicker
Pri práci s knižnicou jQuery UI a widgetom Datepicker môže programátor naraziť na problém, ako zobraziť Datepicker od načítania stránky a po výbere dátum ho nechať aj naďalej otvorený.
Top