×
Vytvárame riešenia
14.1.2013
Ako zaokrúhliť čísla v JavaScripte
JavaScript, podobne ako iné programovacie jazyky, ponúka rôzne spôsoby narábania s desatinnou časťou reálneho čísla. Pre prácu s číslami vrátane zaokrúhľovania v JavaScripte slúži objekt Math a jeho vlastnosti a metódy.
Nahor