×
Vytvárame riešenia
31.3.2013
Ako zistiť obsah premenných PATH a CLASSPATH
Premenné prostredia PATH a CLASSPATH sú jednými z najčastejšie používanými premennými pre spúšťanie aplikácií z ľubovoľného miesta na disku. Ich nastavenie je možné vykonať v okne s názvom Premenné prostredia (Environment Variables). Okrem otvorenia
Nahor