×
Vytvárame riešenia
14.9.2013
Prečo selectionMode v dgride nefunguje správne (Dojo)
Pri práci s rozšírením Selection môže programátor naraziť na problém, keď pri aplikovaní zápisu selectionMode : "single" je výsledkom kliknutia v gride postupné označovanie všetkých riadkov namiesto označenie len aktuálne zvoleného riadka.
14.9.2013
Ako zobraziť dijit v dgride (Dojo)
Tento článok nadväzuje na predchádzajúci, v ktorom bol predstavený spôsob zápisu polí formulára do dgridu. Vo svojej podstate ide o rovnaký princíp ako pri natívnych poliach. Jediný výrazný rozdiel je v tom, že namiesto natívnych polí editora bude po
14.9.2013
Ako zobraziť pole formulára v dgride (Dojo)
V predchádzajúcom článku boli predstavené spôsoby, ako zapísať rozšírenie (extension / widget) s názvom editor do zásuvného modulu dgrid. Modul editor slúži na vytváranie editovateľných buniek v tabuľke. Jeho súčasťou je aj podpora štyroch natívnych
12.9.2013
Ako na zápis editora v plugine dgrid (Dojo)
Zásuvný modul dgrid, ktorý je jednou z možností tvorby tabuliek vo frameworku Dojo, pre rozšírenie svojej funkcionality používa widget s názvom editor. Editor umožňuje v stĺpcoch tabuľky používať natívne typy polí formulára alebo štandardné dijity. D
Nahor