×
Vytvárame riešenia
15.5.2016
Ako v dgride povoliť označovanie textu
Asi každého kto začne programovať s dgridom prekvapí, že nie je možné označiť zobrazený text v riadkoch. Za tento jav môže modul dgrid/Selection, ktorý má nastavené ako východiskové správanie zakázanie označovania textu v riadku.
21.3.2016
Ako použiť v dgride dijit/form/CheckBox
V tomto článku predstavím dva spôsoby, ako použiť na označenie riadka widget dijit/form/CheckBox a zároveň ponechať štandardné správanie dgridu.
20.3.2016
Ako použiť v dgride dijit/form/RadioButton
V tomto článku predstavím dva spôsoby, ako použiť na označenie riadka widget dijit/form/RadioButton a zároveň ponechať štandardné správanie dgridu.
26.9.2015
Aké gridy má v ponuke Dojo Toolkit
V tomto článku uvádzam zoznam gridov, ktoré sú dostupné pre framework Dojo Toolkit. Žiaľ situácia s gridmi v Dojo Toolkit nie je dáka ružová a detailnejšia práca s nimi si vyžaduje obrovské skúsenosti. Aj z tohto dôvodu vznikli samostatné projekty, k
21.8.2014
Ako správne zobraziť ikonu vo widgete dijit/Tree
Pri práci s widgetom dijit/Tree asi každého začne zaujímať, ako odstrániť zobrazovanie ikony typu expando (plus) pre uzly, ktoré nemajú potomkov. Riešení je viacero. Jedným z nich je skryť pôvodné ikony a generovať ich cez metódu getLabelClass(). Te
15.9.2013
Ako označiť riadky v dgride (Dojo)
Jednou z často vykonávaných funkcií pri práci s tabuľkou je označovanie riadkov tabuľky pre výber a následné vykonávanie ďalších operácií. Túto činnosť je možné vykonávať prostredníctvom checkboxov, ale pre zvýraznenie označenia aj prostredníctvom ro
14.9.2013
Prečo selectionMode v dgride nefunguje správne (Dojo)
Pri práci s rozšírením Selection môže programátor naraziť na problém, keď pri aplikovaní zápisu selectionMode : "single" je výsledkom kliknutia v gride postupné označovanie všetkých riadkov namiesto označenie len aktuálne zvoleného riadka.
14.9.2013
Ako zobraziť dijit v dgride (Dojo)
Tento článok nadväzuje na predchádzajúci, v ktorom bol predstavený spôsob zápisu polí formulára do dgridu. Vo svojej podstate ide o rovnaký princíp ako pri natívnych poliach. Jediný výrazný rozdiel je v tom, že namiesto natívnych polí editora bude po
14.9.2013
Ako zobraziť pole formulára v dgride (Dojo)
V predchádzajúcom článku boli predstavené spôsoby, ako zapísať rozšírenie (extension / widget) s názvom editor do zásuvného modulu dgrid. Modul editor slúži na vytváranie editovateľných buniek v tabuľke. Jeho súčasťou je aj podpora štyroch natívnych
12.9.2013
Ako na zápis editora v plugine dgrid (Dojo)
Zásuvný modul dgrid, ktorý je jednou z možností tvorby tabuliek vo frameworku Dojo, pre rozšírenie svojej funkcionality používa widget s názvom editor. Editor umožňuje v stĺpcoch tabuľky používať natívne typy polí formulára alebo štandardné dijity. D
4.6.2013
Ako aplikovať dijit/registry na dgrid (Dojo)
Pri práci s komponentom dgrid môže používateľ naraziť na problém, kedy metóda byId() z modulu dijit/registry pre získanie prístupu k widgetu nie je funkčná. Dôvodom tohto stavu je spôsob akým je dgrid vytvorený, keďže dgrid nie je vytvorený ako bežn
14.5.2013 (posledná aktualizácia 4.6.2013)
Spoznávame Dojo dgrid - časť 4
V tejto časti bude predstavený príklad pre riadenie gridu v režime read-only. Jeho súčasťou budú jednoduché funkcie s názvami update(), filter() a reset(), ktoré budú slúžiť pre manipuláciu s vytvorenými dátami.
12.5.2013
Ako v Dojo dgrid definovať vo vlastnosti className viacero tried
Pre základné definovanie štýlu stĺpcov v dgride slúži vlastnosť className. Tá ale štandardným spôsobom zápisu podporuje zobrazenie iba jednej triedy. Ak používateľ chce zadať viacero tried, nemôžu byť oddelené medzerou ani bodkočiarkou. V takomto prí
7.5.2013 (posledná aktualizácia 4.6.2013)
Spoznávame Dojo dgrid - časť 3
V tejto krátkej časti nadviažem na minulý diel, konkrétne na vkladanie dát do gridu. Dáta je možné definovať buď pri volaní constructora alebo aj neskôr po vytvorení inštancie (objektu). Dnešný diel je venovaný druhému spôsobu vkladania dát.
6.5.2013 (posledná aktualizácia 3.6.2013)
Spoznávame Dojo dgrid - časť 2
V prvej časti venovanej Dojo dgrid bol predstavený jednoduchý postup ako rýchlo vytvoriť grid z komponentu Dojo dgrid a demonštrované vloženie dát cez metódu renderArray(). V tejto časti bude predstavený spôsob vloženia dát prostredníctvom vlastnosti
4.5.2013 (posledná aktualizácia 3.6.2013)
Spoznávame Dojo dgrid - časť 1
Práca s tabuľkami, v programovaní nazývanými gridy, je v podnikových aplikáciách jednou z najčastejšie vykonávaných operácií. Gridy sú upravené tabuľky jazyka HTML, ktoré poskytujú bohatú funkcionalitu pre manipuláciu s dátami. Framework Dojo ponúka
Nahor