×
Creating solutions
27.7.2013 (last update 3.8.2013)
Ako dijitu Select definovať šírku prostredníctvom triedy (Dojo)
Deklaratívny zápis modulu dijit/form/Select nie je vždy tak jednoduchý, ako na prvý pohľad vyzerá. Príkladom je definovanie šírky dijitu prostredníctvom HTML atribútu class. Aj keď definovanie šírky prostredníctvom HTML atribútu style prebehne úspešn
Top