×
Vytvárame riešenia
4.8.2013 (posledná aktualizácia 7.8.2013)
Ako formátovať zobrazenú hodnotu v dijite DateTextBox (Dojo)
Popri nastavení východiskovej hodnoty a formátovaní výstupnej hodnoty je niekedy potrebné formátovať aj zobrazovanú hodnotu. Tá nemusí vždy zodpovedať požiadavkám používateľa. Podobne ako pri formátovaní výstupnej hodnoty je potrebné správne definova
3.8.2013 (posledná aktualizácia 7.8.2013)
Ako získať a formátovať hodnotu z dijitu DateTextBox (Dojo)
V predchádzajúcom článku bol predstavený spôsob zadávania východiskovej hodnoty modulu DateTextBox. V tomto článku bude predstavený spôsob získavania hodnoty zvolenej používateľom a jej formátovanie do požadovaného tvaru.
Nahor