×
Vytvárame riešenia
18.11.2016
Ako aplikovať DnD na elementy (JavaScript)
V tomto článku predstavím riešenie, ktoré demonštruje prácu s drag and drop na elemente. Celý princíp je postavený na tom, že pri začatí akcie drag je elementu pridelené špeciálne id a po skončení, pri akcii drop, je na základe tohto id element vyhľa
Nahor