×
Creating solutions
24.5.2013
Atribút data-dojo-id (Dojo)
So zmenou názvov atribútov určených pre framework Dojo za účelom podpory jazyka HTML5 vznikli nové atribúty, medzi ktoré patri aj atribút data-dojo-id. Úlohou nového atribútu je zjednodušenie prístupu k widgetom a validný zápis v rámci pravidiel jazy
6.4.2013 (last update 24.5.2013)
Vlastnosť intermediateChanges v data-dojo-props (Dojo)
Pri práci s formulármi vo frameworku Dojo je možné vo widgetoch v atribúte data-dojo-props používať zápis intermediateChanges: true. Tento zápis definuje ako bude daný widget reagovať na interakciu používateľa.
Top