×
Creating solutions
11.12.2016
Ako zapísať komentár v jazyku Visual Basic
Zväčša písanie komentárov býva medzi prvými riadkami pri prezentácii programovacieho jazyka. Síce už som zvyknutý na rôzne zápisy komentárov, ktoré sú zväčša štandardizované, Visual Basic predsa len prekvapil.
3.5.2014 (last update 9.8.2014)
Komentáre v jazyku CSS
V tomto článku sa budem venovať komentárom pre jazyk CSS. Jeho podstatou je predstaviť možné spôsoby zápisu komentárov nie z hľadiska obsahu, ale zvýraznenia. Jazyk CSS podporuje iba jeden spôsob zápisu komentára, no rôznymi trikmi a nástrojmi je mož
21.4.2013
Komentáre v programovom kóde
Komentáre tvoria súčasť každej aplikácie. Tak ako rôzne časti programového kódu aj komentáre majú svoje pravidlá. Okrem spôsobu ich zápisu (coding style) je potrebné sa riadiť aj ďalšími pravidlami, ktoré vytvárajú programový kód kvalitnejším a prehľ
Top