×
Vytvárame riešenia
9.12.2016
Ako pracovať s triedami v hlavnom súbore (Java)
V poslednom čase som vykonal niekoľko pohovorov a testov s absolventmi a študentmi, ktorí uvádzali, že ovládajú programovací jazyk Java. Počas testov som zistil, že absolventi nemajú prax alebo nepoznajú coding style, naming conventions a application
31.7.2016
Java coding style - pozrite si návrhy a odporúčania pre písanie Java kódu
V tomto článku predstavím niekoľko návrhov a odporúčaní, ktoré je možné aplikovať do firemných dokumentácií pre tvorbu aplikácií v jazyku Java. Jednotlivé dokumenty pochádzajú od rôznych významných spoločností, medzi ktoré patria Mozilla, Google či T
3.9.2015
Naming conventions - Názvy identifikátorov časť 2
Nedávno pri jednom kurze som si spomenul, prečo je vhodné písať niektoré premenné neurčito a ako to môže neskôr pomôcť pri úpravách v kóde. Asi každý programátor chce mať prehľad o premenných a ich obsahu a preto často dáva premenným aj súvisiace náz
27.11.2013
Naming conventions - Názvy identifikátorov časť 1
Významnou súčasťou jazyka JavaScript je objekt this, ktorý definuje aktuálny scope pre objekt alebo funkciu. Vo viacerých prípadoch je potrebné this preniesť do funkcie no bez jeho priradenia a zmenenia názvu to nejde. Samozrejme sú k dispozícii aj f
27.4.2013
Coding style - návratové hodnoty
V rámci štýlu písania programového kódu je možné pri funkciách a metódach definovať pravidlá aj pre návratovú hodnotu. Kým programovacie jazyky umožňujú zápis funkcií a metód aj bez návratovej hodnoty, niektorí autori preferujú, aby každá metóda a fu
30.3.2013
Naming conventions - vyhnite sa tvorbe zastaraných názvov identifikátorov
V minulosti, keď kompilátory a pracovné nástroje zďaleka neponúkali také možnosti ako v súčasnosti, si autori pre sprehľadnenie programového kódu pomáhali rôznymi spôsobmi. Jedným z nich bolo aj používanie prefixov a postfixov s cieľom definovať dáto
30.3.2013
Naming conventions - všeobecné pravidlá pre názvy identifikátorov
V tomto príspevku je uvedených zopár všeobecných pravidiel pre tvorbu názvov identifikátorov. Uvedené pravidlá je možné aplikovať v ktoromkoľvek programovacom jazyku.
10.2.2013
Coding style - metódy
Programovací jazyk JavaScript umožňuje zápis metód formou reťazenia (chaining). Tento spôsob je populárny najmä pri práci s knižnicou jQuery. Pre sprehľadnenie takýchto zápisov je možné definovať pravidlá pre zalomenie a odsadenie. Zalomenie a odsade
3.2.2013
Prechádzanie prvkov poľa v jazyku JavaScript
Polia tvoria neoddeliteľnú súčasť každého väčšieho projektu a z toho vyplýva aj potreba častého prechádzania vytvorených polí pre účely manipulácie s ich prvkami. V tomto článku budú predstavené dve základné techniky prechádzania polí.
25.1.2013 (posledná aktualizácia 20.4.2013)
Coding style - komentáre - časť 2
V tejto časti venovanej komentárom sa budem venovať komentovaniu programových blokov a konštánt. Pravidlo pre komentáre konštánt je možné aplikované aj na premenné pričom treba vedieť, že premenné až na výnimky by mali mať názvy zodpovedajúce uchova
19.1.2013 (posledná aktualizácia 25.1.2013)
Coding style - komentáre - časť 1
Skôr než začne tím alebo programátor tvoriť projekt, je dôležité definovať pravidlá pre tvorbu kódu. Pravidlá sa musia týkať názvoslovia (naming conventions) a štýlu tvorby programového kódu (coding style). Pravidlá by mali byť spísané v dokumentoch
Nahor