×
Creating solutions
29.1.2017
Ako zabrániť zatvoreniu okna po vykonaní príkazu v batch súbore
Pri práci s batch súbormi *.bat je niekedy potrebné, aby okno v ktorom bol súbor spustený, zostalo po skončení príkazov otvorené. Štandardne sa totiž okno po vykonaní príkazov zatvorí a používateľ tak nemá možnosť vidieť výpisy, ktoré zanechali jedno
1.9.2013
Ako ukončiť prácu s príkazovým riadkom (Windows)
Práca s príkazovým riadkom je pre bežného používateľa veľmi zriedkavá. No v prípade, že je používateľ nútený použiť príkazový riadok, nemusí vždy vedieť, ako prácu s príkazovým riadkom ukončiť.
Top