×
Vytvárame riešenia
10.9.2017
Ako zapísať metódu do funkcie mb_ereg_replace_callback() (PHP)
Pri práci s regulárnymi výrazmi často používam systém naučený z JavaScriptu, kde si zámenu zhody snažím riadiť sám, keďže často potrebujem s uvedenou zhodou vykonávať pokročilejšie operácie. V minulosti, keď som viac pracoval s funkcionálnym prístupo
9.12.2016
Ako pracovať s triedami v hlavnom súbore (Java)
V poslednom čase som vykonal niekoľko pohovorov a testov s absolventmi a študentmi, ktorí uvádzali, že ovládajú programovací jazyk Java. Počas testov som zistil, že absolventi nemajú prax alebo nepoznajú coding style, naming conventions a application
10.4.2016
Ako spustiť kompilovať a spustiť java súbor s package
V tomto článku predstavím, ako kompilovať a spustiť java súbor, ktorý je umiestnený v nejakom balíčku. Tento článok poteší určite každého začínajúceho Java programátora, keďže väčšina tutoriálov demonštruje výuku len na main súbore, bez toho, aby bol
26.9.2015
Ako zapísať viacero tried v jednom java súbore
Keďže nie som žiaden veľký "javista", v minule ma zaujal zápis, kde bolo uvedených viacero tried v jednom súbore. Problém nastal, keď som chcel toto nasimulovať a vedieť, ako takto zapísané triedy spustiť. Nešlo pritom o bežný zápis vnorených tried.
3.5.2014
Naming conventions - názvy tried a identifikátorov - časť 2 (CSS)
V prechádzajúcom článku som sa venoval spôsobu rozlíšenia názvov tried od identifikátorov. Tento článok vychádza opäť z praxe, ale inšpiráciou mi bol môj kolega David, ktorého šikovné postrehy na aktuálnom projekte boli dôvodom vzniku tohto článku.
3.5.2014
Naming conventions - názvy tried a identifikátorov - časť 1 (CSS)
A je tu ďalší článok venovaný názvosloviu, tentoraz však pre jazyk CSS. Aj pre tento jazyk môžu byť definované pravidlá, ktoré môžu zefektívniť celkový vývoj aplikácie. Ide najmä o vytvorenie pravidiel pre názvy identifikátorov, hodnoty atribútov id
12.4.2013 (posledná aktualizácia 14.11.2013)
Ako zistiť zdrojový kód súboru class
Pri tvorbe programov v jazyku Java je niekedy potrebné zistiť zdrojový kód súboru *.class. Keďže ide o bajtový kód, obsah súboru nie je možné zobraziť spôsobom akým sa bežne zobrazujú zdrojové súbory jazyka Java. Pre tento účel je možné zvoliť naprík
Nahor