×
Vytvárame riešenia
3.2.2013 (posledná aktualizácia 28.2.2013)
Prechádzanie objektov a polí v jQuery
Pre prácu s objektmi a poľami sa namiesto cyklov for a for in využívajú metódy knižníc použitých v projekte. V rámci knižnice jQuery je možné na prechádzanie objektov a polí používať metódu each(). Prvým argumentom metódy je premenná obsahujúca pole
Nahor