×
Vytvárame riešenia
25.1.2013 (posledná aktualizácia 20.4.2013)
Coding style - komentáre - časť 2
V tejto časti venovanej komentárom sa budem venovať komentovaniu programových blokov a konštánt. Pravidlo pre komentáre konštánt je možné aplikované aj na premenné pričom treba vedieť, že premenné až na výnimky by mali mať názvy zodpovedajúce uchova
19.1.2013 (posledná aktualizácia 25.1.2013)
Coding style - komentáre - časť 1
Skôr než začne tím alebo programátor tvoriť projekt, je dôležité definovať pravidlá pre tvorbu kódu. Pravidlá sa musia týkať názvoslovia (naming conventions) a štýlu tvorby programového kódu (coding style). Pravidlá by mali byť spísané v dokumentoch
Nahor