×
Vytvárame riešenia
1.11.2013 (posledná aktualizácia 3.11.2013)
Naming conventions - názvy argumentov funkcií
Okrem tvorby názvov bežných premenných je často potrebné efektívne nazvať aj jednorazové premenné, ktoré slúžia ako argumenty funkcie. Príkladom takýchto premenných sú objekty slúžiace ako nastavenia, ktorých zápis by do volania funkcií tvoril nepreh
19.1.2013 (posledná aktualizácia 3.2.2013)
Rozdiel medzi argumentom a parametrom
V rámci programovania majú niektoré pojmy viacero výrazov. Príkladom je pojem premenná, ktorá je v skutočnosti identifikátor a zároveň môže niesť názov vlastnosť, metóda, parameter či argument. Premenná tiež môže obsahovať funkciu a zapisovať sa ako
Nahor