×
Creating solutions
2.12.2012 (last update 16.1.2013)
AJAX a NetBeans 7.3
S príchodom novej verzie NetBeans boli uvedené nové typy projektov. Žiaľ treba podotknúť, že aj keď sa na prvý dojem javia ako dobrý nápad, nie sú ešte úplne dotiahnuté. Príkladom je kategória HTML/JavaScript. Ak autor použije Dojo a chce pracovať s
Top