×
Creating solutions
22.11.2014
Prečo vo Windows 8.1 nejde Hyper-V
Aj keď sa Microsoft opäť snaží spraviť krok vpred uvoľnením bezplatného Visual Studio Community 2013, bežný používateľ sa opäť môže čudovať, kde súdruhovia spravili chybu. Výsledkom inštalácie na Windows 8.1 je zlyhanie inštalácie Windows Phone SDK a
Top