×
Vytvárame riešenia
9.9.2015
Zakázané znaky v URL
Pri práci s URI a návrhu súborovej architektúry je potrebné dávať pozor na zakázané znaky. Medzi tieto znaky patria: # % { } | \ ^ ~ [ ] `. Ak súbor alebo adresár obsahuje niektorý zo zakázaných znakov, je potrebné použiť encoding.
Nahor