×
Creating solutions
29.10.2015
Ako spoplatniť parkovanie tak, aby bolo akceptované verejnosťou
V predchádzajúcich článkoch som sa venoval parkovaniu najmä z pohľadu kritiky súčasného stavu a potreby vybudovania infraštruktúry a alternatívnej dopravy pred tým, ako by sa malo zaviesť spoplatnenie parkovania. V tomto článku sa chcem zamerať na ko
27.10.2015 (last update 29.10.2015)
Ako by mala vyzerať Bratislava a iné mestá pred spoplatnením parkovania
Tento článok nadväzuje na predchádzajúci, v ktorom som sa venoval parkovaniu. Čoraz viac názorov ma udivuje, ako mnohí z diskutujúcich porovnávajú Bratislavu s inými veľkými metropolami, kde je platené parkovanie už niekoľko rokov. Žiaľ Bratislava z
Top