×
Creating solutions
7.5.2017 (last update 27.7.2017)
Ako zabrániť zväčšovaniu SYSAUX tablespace (Oracle)
Tento článok nadväzuje na článok s názvom Ako odstrániť a znovu vytvoriť undo tablespaces. Kým naposledy som riešil ako zmenšiť veľkosť UNDO tablespace, teraz predstavujem ako zastaviť zväčšovanie SYSAUX tablespace.
Top